Podmínky soutěží

Podmínky soutěží

společnosti next SALE, s. r. o.
se sídlem ul. Poštovní 244, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 01558951 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.limetka.cz

1. Základní ustanovení

1.1.Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Instagramu odpověď pod soutěžní příspěvek.

1.2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

1.3. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

1.4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, pozastavit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

1.5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

1.6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

1.7. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s platformou Instagram a tato platforma za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

2. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

2.1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako reakci na soutěžní příspěvek organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2.2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

3. Průběh soutěže

3.1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.

3.2. Ze všech reakcí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

4. Výhry a jejich předání

4.1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži. Výherní produkt nelze zpětně vyměnit za jinou velikost nebo produkt.

4.2. Výherce bude vždy informován o výhře na Instagramových stránkách @limetka_eshop nebo facebookové stránce Limetka. Lhůta pro odpověď je 5 pracovních dnů. 

4.3. Výhry budou výhercům zaslány e-mailem nebo na zmíněnou adresu výherce.

4.4. Výherní poukazy nelze kombinovat s jinými slevovými kódy. 

 

Newsletter

Chcete SLEVU 10 % na první nákup? Přihlaste se k odběru novinek.